Bệnh đã diễn ra khá lâu và đang trở nặng, tôi có nên trị liệu thoát vị đĩa đệm bằng phẫu thuật? Đây là câu hỏi chung của đa phần người sau một trong khoảng thời gian chữa mãi không thể khỏi.

Các bác sĩ giải phẫu điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống lưng nên tiến hành làm phân tích tổng quát và chẩn đoán chuẩn xác lý do bị bệnh của người bệnh. Mục đích quan yếu của chữa thoát vị đĩa đệm bằng mổ hở là giảm sự đè lên rễ thần kinh tạo ra bởi sự gãy đĩa đệm ở cột sống thắt lưng. phương án mổ hở chung nhất là ít xâm lấn hay ít xâm lấn toàn thể.

Bệnh đã diễn ra khá lâu và đang trở nặng, tôi có nên trị liệu thoát vị đĩa đệm bằng phẫu thuật? Đây là câu hỏi chung của hầu hết người sau một trong khoảng thời gian chữa mãi không khỏi.

Các bác sĩ mổ hở thoát vị đĩa đệm nên làm tiến hành phân tích tổng quát và chẩn đoán đích thực lý do mắc bệnh của người. Mục đích chủ yếu của trị liệu thoát vị đĩa đệm bằng giải phẫu là giảm áp lực nén xuống dây thần kinh gây nên bởi sự gãy đĩa đệm ở cột sống lưng. phương án mổ hở chung nhất là ít xâm lấn hay ít xâm lấn tất cả.


 

Quá trình mổ thoát vị đĩa đệm đốt sống lưng

Với phương án ít xâm lấn, phẫu thuật được thực hiện khi được gây mê và thường không kéo dài quá một giờ. bác sĩ  phẫu thuật thoát vị đĩa đệm bắt đầu tiến trình bằng việc rạch phần ngay chính giữa của lưng. vậy nên người nhất thiết phải nằm cúi mặt xuống trong suốt cả tiến trình. phẫu thuật đĩa đệm tiếp theo sẽ cắt bỏ cơ vòng quanh đốt sống để có khả năng rõ ràng quan sát vùng thương tổn và tách dây chằng xương từ cột sống lưng. quy trình này theo thuật ngữ y dược hay còn gọi thủ thuật mở lá cột sống lưng.


Khi dây chằng đã tách khỏi đốt sống lưng, mổ thoát vị đĩa đệm sẽ có khả năng thấy được rễ thần kinh đốt sống và tiếp đó có thể ra bày tỏ những cương quyết hợp lí và hành động để bảo vệ đĩa đệm thoát vị. Tùy thuộc vào mức độ phức tạp của đĩa đệm thoát vị, nhiều đoạn sẽ được tách để chặn sự tái xuất hiện của  thoát vị đĩa đệm trong tương lai. Khi mổ thoát vị đĩa đệm hoàn thành, bác sỹ phẫu thuật sẽ khâu vết thương và đóng băng.

Xem thêm thông tin: chữa thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng châm cứu

Khi nào cần chữa thoát vị đĩa đệm bằng phẫu thuật?

Trong Phần nhiều các Những trường hơp điều trị thoát vị đĩa đệm bằng giải phẫu, bệnh nhân sẽ tỉnh dậy sau giai đoạn gây mê mà không còn dấu hiệu của thoát vị đĩa đệm, dĩ nhiên lúc đầu là sự giảm những cơn đau lớn.

mổ hở đã được cải tiến

Còn có một loại phẫu thuật rất hiệu quả tốt mà lại không tác động đó là kĩ thuật nội soi. Đây là tiến trình tương tự như liệu pháp mở nhưng phần rạch là nhỏ hơn và Đa số các Một số trường hợp thì khoảng thời gian bình phục nhanh hơn là điều dễ thấy. Đây là những gợi ý cho người bệnh có ít thời gian để có khả năng phục hồi bệnh.

Trong việc xác định cách điều trị nào trong chữa thoát vị đĩa đệm, mách bảo được đề xuất bởi các chuyên gia là rất cần thiết. điều trị thoát vị đĩa đệm bằng phẫu thuật không đúng là sự tuyển chọn hữu hiệu nhất cho người mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, nó có thể là sự chọn không phải đắn đối với nhiều người. Họ luôn nhận được mách bảo là hãy ứng dụng những phương pháp điều trị như sử dụng thuốc hay luyện tập thể chất trước lúc tiến hành phẫu thuật thoát vị đĩa đệm.

Với hình thức ít xâm lấn, giải phẫu được tiến hành khi được gây mê và thường không kéo dài quá một giờ. chuyên gia  mổ hở thoát vị đĩa đệm bắt đầu tiến trình bằng việc rạch phần ngay chính giữa của lưng. do đó bệnh nhân nhất thiết phải nằm cúi mặt xuống trong suốt cả tiến trình. giải phẫu đĩa đệm tiếp theo sẽ cắt bỏ cơ vòng quanh cột sống để có khả năng rõ ràng xem thấy vùng tổn thương và tách dây chằng xương từ cột sống lưng. quy trình này theo thuật ngữ y dược được gọi là thủ thuật mở lá đốt sống thắt lưng.


Khi dây chằng đã tách khỏi cột sống, mổ thoát vị đĩa đệm sẽ có thể thấy được rễ thần kinh đốt sống lưng và sau đến có khả năng ra đề nghị những xác định hợp lí và hành động để bảo vệ đĩa đệm thoát vị. phụ thuộc vào mức độ phức tạp của đĩa đệm thoát vị, nhiều đoạn sẽ được tách để ngăn chặn sự tái xuất hiện của  thoát vị đĩa đệm trong tương lai. Khi mổ thoát vị đĩa đệm hoàn thành, bác sỹ phẫu thuật sẽ khâu vết thương và đóng băng.Xem thêm: chữa thoát vị đĩa đệm đốt sống lưng không sử dụng mổ hở

Khi nào cần điều trị thoát vị đĩa đệm bằng phẫu thuật?

Trong Phần nhiều các Một số trường hợp chữa trị thoát vị đĩa đệm bằng giải phẫu, người sẽ tỉnh dậy sau giai đoạn gây mê mà không còn triệu chứng của thoát vị đĩa đệm, dĩ nhiên ban đầu là sự giảm những cơn đau lớn.

phẫu thuật đã được cải tiến

Còn có một loại giải phẫu rất chất lượng tốt mà lại không ảnh hưởng đó là kĩ thuật nội soi. Đây là tiến trình tương tự như liệu pháp mở nhưng phần rạch là nhỏ hơn và Số đông các trường hợp thì thời gian phục hồi nhanh hơn là điều dễ thấy. Đây là những gợi ý cho người bệnh có ít khoảng thời gian để có thể phục hồi bệnh.

Trong việc quả quyết biện pháp trị liệu nào trong trị liệu thoát vị đĩa đệm, mách bảo được đề xuất bởi các bác sĩ là rất cần thiết. chữa thoát vị đĩa đệm bằng mổ hở không đúng là sự chọn hữu hiệu nhất cho người mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, nó có khả năng là sự chọn lựa không phải đắn đối với nhiều bệnh nhân. Họ luôn nhận được mách bảo là hãy vận dụng những phương pháp trị liệu như sử dụng thuốc hay luyện tập thể chất trước khi tiến hành phẫu thuật thoát vị đĩa đệm.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét